Blog

Sri

Sri

Har också du tillbringat mesta delen av 2020, och fortsatt in i 2021 med att fundera på om du skall fokusera mer på dina egna behov eller andras? Vi verkar vara i en tid då vi pressas till att finns balans mellan våra egna behov och andras. Maktbalanser behöver återställas. Har någon tagit makt över…

Shunya

Shunya

Shunya är den yogiska termen för avgrund. Detta tillstånd är den del av en naturlig cykel som är mellan fullbordan av en cykel, och början av en ny.  Denna plats har inga karaktäristika. Den saknar egenskaper och kan upplevas som ett tomrum, en oändlig rymd eller ett mörkt djup. Det är detta termen shunya betecknar….

Att vara med sanning

Att vara med sanning

En elev frågade mig efter förra posten, denna lämpliga fråga: Så om man vill gå igenom processen av Yoga, av att möta sanning mer och mer, hur gör man då? Sist talade vi om Yoga som sanningssökande tradition, och om att avskala lager av osanning och felaktig kunskap. Vi talade också om myten om Shiva,…

Yoga som sanningssökande

Yoga som sanningssökande

Tantra talar om Alltets 5 handlingar, som också är den enskildes individens 5 krafter.  Dessa är:  Srsti-skapelse Stihiti-stasis Samhara-upplösande Tirodhana-glömska Anugraha-avtäckande, ihågkomst Dessa handlingar är medvetandets handlingar. Medvetandet kan skapa en tanke, hålla kvar vid en tanke, låta en tanke upplösas, och kan glömma något genom att släppa fokus på det. Även om glömska kan…

När ljuset försvinner

När ljuset försvinner

Vi är nu i högtiden Diwali. Detta är en högtid då gudinnan Lakshmi åkallas såsom kärlek, överflöd, och ljus. Denna tid då det mörkret tar över alltmer, tänder man ljus för hopp om det ljusa och godas återkomst.  Det finns en myt om hur det inre mörkret uppstår och hur denna kvalitet/energi går förlorad.  Historien…

Sökare av sanning?

Jag hör ofta folk säger att de är tacksamma för Yoga. De tackar mig också ofta för att ha introducerat dem till Yoga. Många som slutar komma till mina klasser, säger att de är tacksamma för att de har upptäckt Yoga, och att de nu kommer att utöva själva eller för en annan lärare. Genom…

Yoda-Lärarens roll

Yoda-Lärarens roll

Det har varit en hel del diskussion om guruskap under en lång tid nu. Det som har diskuterats mindre har varit lärarens roll. De flesta människor i denna ålder har vant sig vid yoga instruktörer, online eller i verkliga livet klasser. Detta har hänt samtidigt som dessa instruktörer allt oftare har hävdat titeln “lärare”. Men…