Tapas-härdande och förädling

Enligt vedisk astrologi; jyotish, har Saturnus har haft en kraftig influens sedan våren 2020, samtidigt som Jupiter (dess motsats) varit försvagad. Alltså totalt i ca 1,5 år.

Vad har denna tid försökt lära oss? 

Saturnus står för ansvar, auktoritet, stabilitet och gränser.

Dess skuggsida är pessimism, feghet, det gamla, det auktoritära. 

Saturnus brukar symbolisera fadern. Här förstått som en princip, en symbol för auktoritet och makt/kraft. 

Att skaffa sig makten över Saturnus skuggsida är inte lätt. Det handlar att lita på och utveckla sin egen inre kraft. 

Saturnus representerar en slags mental eller känslomässig blockering i vårt psyke.

Det är något som vi upplever som övermäktigt. Ett hinder vi inte upplever att vi kan ta oss förbi. Detta leder ofta till en känsla av otillräcklighet. 

Saturnus syfte är att driva oss att konfrontera rädslan och komma över den. Saturnus kommer att slipa oss genom att ge oss utmaning efter utmaning, för att förvandla vår rädsla till oräddhet.

Det är genom att härdas som vi upptäcker och utvecklar vår styrka. 

Man kan dra en parallell mellan detta härdande och den ”tapas”, ”hätta” som i den yogiska traditionen förädlar och stärker oss. 

”Tapas” behövs förstås i kontext av eldoffret som varit så central i indisk kultur; yajna. Elden som konsumerar och transformerar.

Saturnus frågar också: Vad är ditt livs syfte? Varför är du här? Det sägs att Saturnus styr vårt ”karma” och vårt ”öde”. 

Man kan säga att Saturnus skapar strukturen som ger förutsättningar för och slipar/förädlar oss, så att vi skall kunna uppnå vårt unika livsmål. 

Similar Posts