Shunya

“space” by fleskw is licensed under CC BY 2.0

Shunya är den yogiska termen för avgrund. Detta tillstånd är den del av en naturlig cykel som är mellan fullbordan av en cykel, och början av en ny. 

Denna plats har inga karaktäristika. Den saknar egenskaper och kan upplevas som ett tomrum, en oändlig rymd eller ett mörkt djup. Det är detta termen shunya betecknar.

Denna tid känns som en tid av stor transformation och förändring. Detta är också något vedisk astrologi, jyotish,  pekar mot just nu. 

I denna typ av tider kan vi möta just den del av livsprocessen som är shunya. 

Detta tillstånd kan som sagt upplevas som ett tomrum, som att vara i något formlöst och oändligt utan riktning eller mål. 

Denna fas kan upplevas väldigt skrämmande om man inte har tillgång till en känsla av att vara hållen och älskad. Vi kan då behöva vända oss till sammanhang eller andra där vi kan bli hållna, eller få tillit, när vi tar oss igenom. Detta är särskilt viktigt då transformationsprocessen som vi står inför är stor. 

För denna fas kan vi endast låta oss bäras igenom. Vi kan inte med egen ansträngning ta oss genom den.

Man kan likna denna del av livsprocessen vid det mörker där det nya fröet börjar komma till liv. Och det verkar som att denna del av livsprocessen kan framföra det nya just på grund av den totala förintelsen av det gamla, i tomrummet av det som uppstår därefter. 

Det kanske mest utmanande med denna process är att, om transformationen är stor, så tar den oss till en plats av intighet så stor att t.o.m. vår förmåga att reflektera över att vi är i en sådan process försvinner. 

Anledningen till att detta måste ske är troligtvis för att för att en total transformation skall kunna ske, så måste all kontroll över situationen förloras. Alla tidigare mönster av att hantera situationer måste utplånas, och kan inte ta del av formandet av det nya. 

Musik: Mantra lounge vol 1 

Similar Posts