Blog

Prana shakti & Manas shakti

I Yoga anses andningen som huvudsättet för de allra flesta att absorbera prana shakti (livsenergi). Prana shakti som kanaliseras genom Pingala som styr höger sida av kroppen är den grövre energin som är byggstenar för materian. Manas shakti som kanaliseras genom Ida som styr vänster sida av kroppen är den subtilare formen av energi som…

Varför är arbete med andningen så central inom flera olika Yogatraditioner?

Arbete med andningen sägs vara det effektivaste sättet att kontrollera sinnet. Långa djupa andetag lugnar sinnet. Andningsuppehåll skapar fokus. Grunden för all Pranayamas (andningsövningar), ibland kallat “full yogisk andning”, är just dessa djupa långa andetag med naturliga andningsuppehåll som använder hela lungorna. Andningen är ett av huvudsätten vi tar in prana (livsenergi) på enligt Yoga….

Varför kan det vara en god idé att börja med kroppen?

Som sagt är det första steget som bör tas mot Yoga; Asana och det andra Pranayama, enligt Hatha Yoga. Detta beror på att kroppen behöver hamna  i ett hälsosamt/harmoniskt tillstånd för att kunna hantera och kanalisera ett ökat inflöde av livsenergi, vilket är förutsättningen för att livsenergin skall kunna börja uppfattas och förändra vårt medvetande. Ett…

Awakening the force

Har du någonsin funderat på om det finns subtilare nivåer av den värld som innefattar dig? Innan Yoga blev en “träningsform” innebar Yoga metoder för att erhålla erfarenheter av dessa subtila erfarenhetsnivåer. Den metod som idag mest används idag är Asana; kroppspositioner. Asana är till för att få livsenergin att flöda fritt i kroppen samt…