Sri

“Golden Lights” by EJMphoto is licensed under CC BY 2.0

Har också du tillbringat mesta delen av 2020, och fortsatt in i 2021 med att fundera på om du skall fokusera mer på dina egna behov eller andras?

Vi verkar vara i en tid då vi pressas till att finns balans mellan våra egna behov och andras.

Maktbalanser behöver återställas. Har någon tagit makt över någon eller något annat behöver den ges tillbaka. Har man själv blivit berövad makten över sig själv behöver den återtas.

Det verkar också vara en tid då vi behöver lära oss hur det enskilda goda är sammankopplat med det kollektiva. Hur gör man egentligen sitt bästa bidrag till världen? Och vad gör oss egentligen lyckliga? Det känns inte som om denna tid kommer att tillåta ytliga svar på denna fråga. Istället konfronteras vi med våra illusioner. 

Den gudinna i den tantriska traditionen som representerar balans mellan givande och tagande är Lakshmi. 

Lakshmi kallas också Sri då hennes själva natur är en personifikation av sri; rikedom, överflöd och skönhet. 

Sri kopplas också till fertilitet och växtkraft. Man kan säga att det är kraften som ”när” allt liv. 

Liksom med allt kan det bli både för mycket och för lite av denna kvalitet i våra liv. 

På samma sätt som det är viktigt att se då vi låtit våra tendenser att njuta gå för långt, är det viktigt att se när det är dags att ”nära” sig själv. 

Vi behöver också förmåga att se vad som är verklig näring, och vad som är falsk. 

Det är endast så vi kan uppnå harmoni med oss själva, med andra och miljön omkring oss. 

Similar Posts