Kurstarter för Yogakurser hösten 2020

Höstens Yogakurser börjar från den 24e augusti. Kurstarterna är:– Nybörjare/Fortsättare (nivå 1-2) – Gratis prova på den den 26/8. Ordinarie kursstart den 2/9.– Mellan/Avancerad Nivå (nivå 2-3) – kursstart den 24/8 och den 28/8. Varmt välkommen! Maria

Läs vidare

Att ge tillbaka till livet

Den vediska ritualen var sedan sin linda en eldritual där man gav av det man önskade mer av.  Det var ett upprättande av en relation till naturen där man gav av det överflöd som naturen gett en.  Detta upprätthållande av relationen till naturen upprätthöll balans i världen. Man höll kvar…

Läs vidare

Form eller innehåll?

Adi (första) Shankara 700-tal, var grundaren av Advaita Vedanta, en av Indiens största filosofiska inriktningar. Han komponerade en lovsång till Shiva kallad Shiva Manasa Puja. Nedan följer en av dess verser.  Manasa Puja betyder mental åkallan/tillbedjan till skillnad från Puja (tillbedjan) som görs fysiskt.  Reformationer har skett inom vedisk åkallan/tillbedjan…

Läs vidare

Livsenergi

Denna nymånesperiod sker i området på himlen kallad Ashwini nakshatra.  Ashwini nakshatra är det första området på himlen enligt den vediska astrologin.  Denna nakshatra markerar alltså början på en ny cykel.  Ashwini är namnet på de tvillingar som i vedaskrifterna stod för rörelse, vind, livsenergi och helande kraft. Att leva…

Läs vidare