Djupet

Vi är inne i en nymåndeperiod i området Shatabhisha nakshatra.  Shatabhisha är associerad med Guden Varuna, havet och det djupt liggande. Shatabhisha kallas också den beslöjande stjärnan, och pekar mot djupet under den beslöjade verklighet vi ser.  Detta är en god tid att gå djupt inåt med hjälp av meditationsövningar,…

Läs vidare

Att bära sin smärta

Nymånen 23/2 faller i området av himlen kallad Shatabhisha nakshatra. Shatabisha betyder 100 helare. Det är en tid som gynnar helande av sjukdom eller trauma. Mercurius har en stark influens denna tid också, vilket gör gammal smärta benägen att komma upp till ytan.  De tantrisk övningarna syftade att frigöra energi…

Läs vidare

Shivaratri

Shivaratri infaller i år på fredag 21/2. Detta är en viktig tantrisk högtid.  Shivaratri betyder Shivas natt. Den infaller då månen endast är synlig som en tunn skära på himlen. Det är den mörkaste av månens 16 faser.  Månen symboliserar sinnet och sinnet sägs dra sig inåt tillsammans med den…

Läs vidare

Unity in diversity

Saturnus är enligt vedisk astrologi en planet som sätter tonen för tiden utefter sin placering på himlavalvet under sina 3-års cykler.  Detta år kommer Saturnus att vara i ett område på himlen kallad ” Uttara Ashada”. Detta område har fått sitt namn av en stjärna. Detta namn betyder seger. Stjärnan…

Läs vidare