Blog

Kundalini vaknar

Kundalini vaknar

Mars är enligt vedisk astrologi just nu i sitt eget tecken och i retrograd. Detta gör Mars väldigt kraftfull just nu. Mars ligger också nära den fullmåne som vi gick in i 1/10, och blir ytterligare förstärkt i sin influens. Mars går över från Väduren till Fiskarnas tecken 3/10-4/10. I vedisk astrologi kallas detta övergångsområde…

Horus öga

Horus öga

Rahu och Ketu (månens noder) ändrade positionering på himlen den 22-23/10.  Detta kommer att kvarstå under ett och ett halvt år.  Dessa noder står för det begär som driver världens utveckling.  Detta skedde i en förening mellan sol och måne, på höstdagsjämningen i den del av himlen som i vedisk astrologi kallas Uttara Phaguni nakshatra. …

Estetisk ateism

Estetisk ateism

Sista inlägget tog upp den del av andlighet som just nu florerar som handlar om viljan att få fantisera fritt, utan att behöva pröva sina ideer mot den verklighet man upplever. Ett annat fenomen inom andligheten idag är den intellektuella inriktningen. Jag brukar kalla denna för estetisk ateism.  Med termen estetisk ateism refererar jag till…

Förening mellan motsatser

Rahu och Ketu (månens noder) kommer att ändra positionering på himlen den 22-23/10. Dessa noder står för det begär som driver världens utveckling.  Detta kommer att ske i en förening mellan sol och måne, på höstdagsjämningen i den del av himlen som i vedisk astrologi kallas Uttara Phaguni nakshatra.  Uttara Phaguguni nakshatra symboliserar äktenskapet mellan…

Materialism & Spiritualitet

Materialism & Spiritualitet

Vi har en situation i dagens moderna samhälle där den extrema materialistiska världssynen som dominerar samhället skapat en lika extrem andlig motpol.  I den ena världsbilden är inget möjligt, i den andra är allt möjligt. Ingen av dem tar fullt ansvar för sina aktioner. Båda är lika övertygande om sin egen storhet.  Gamla spirituella traditioner…

Medlidande

Medlidande

Sant helande kan endast ges av den som helat sig själv. Denna sanning återfinns i alla helande traditioner, såsom de shamanska eller de yogiska.  Fågel Fenix kan ses som en symbol för denna sanning. Fågel Fenix sägs brinna upp för att sedan återfödas ur sin aska. På samma sätt återföds vi ur vår aska. Det…

Förlåtelse

2020 har Saturnus enligt vedisk astrologi satt tonen.  Saturnus är en planet som kräver noggrannhet och att saker görs eller görs om från grunden för att bli hållbara. Saturnus belönar hårt och enträget arbete.  Saturnus sägs också i vedisk astrologi vara den karmiska läromästaren. Under Saturnus influens får vi skörda vad vi sått, ont som…

Att träffa målet

Att träffa målet

I Amshu Tantra (1000-tal) och vidare genom Tattwa Chintamani (år 1577) anges positioner som påminner om en rak pinne, en pinne bruten i flera delar i formen, eller bågformer. Dessa kallas dandas (pinnar) och är också namnen som används på positionerna i solhälsningen. En av de positioner som användes i variationer av solhälsningen var Dhanurasana…

Form eller innehåll?

Adi (första) Shankara 700-tal, var grundaren av Advaita Vedanta, en av Indiens största filosofiska inriktningar. Han komponerade en lovsång till Shiva kallad Shiva Manasa Puja. Nedan följer en av dess verser.  Manasa Puja betyder mental åkallan/tillbedjan till skillnad från Puja (tillbedjan) som görs fysiskt.  Reformationer har skett inom vedisk åkallan/tillbedjan då ritualer upphört att ha…