Bija Mantras

Mantras är rytmiska verser eller ord. De är nedskrivna i Vedaskrifterna redan från Rgveda. De skrevs ner av Rishis (de som ”ser” bortom). Ljuden skapar vibrationer som påverkar oss. De arbetar direkt på vår energi.

De mest kraftfulla mantrana är Bija (frö) mantras.

Alla mantran sägs ha fötts ur det ursprungliga ljudet Aum. Aum sägs vara det ljud som blev kvar då universum skapades genom en explosion. Det ljudet sägs vibrera i allt som lever och ha skapat allt.

Det finns  andra Bija mantras än de som relaterar till de subtila formerna av elementen. T.ex de Bija mantras som är kvaliteter hos urenergin (Maha Shakti) själv. Att använda dessa är att vända sig direkt till denna energi; ursprunget för allt.

Maha Shakti sägs vara av kvaliteterna; Sat Chit Ananda. I hennes “totala vara” vibrationen av AUM. I hennes vibrationer av dessa kvaliteter: Sat- bija; hreem (expansiv, allt genomsyrande, evig), Chit-bija; aim (allmedvetande, visdom, skapande), Ananda- bija; shreem (kärlek, extatisk lycka, sötma).

Rekommenderad läsning: Awakening Shakti, Sally Kempton

Musik: Sri, Shantala

 

Similar Posts