Chackra

Prana shakti och Manas shakti möts i 6 huvudsäten längst ryggraden. De är situerade i den subtila kroppen/energikroppen. De kallas chakra som betyder cirkulerande rörelse eller hjul. De yogis som i djup meditation sett dessa energiplatser har beskrivit dem som lotusar med olika färger. De har en mittenpunkt; en bindu som innehåller essensen av den energi som chackrat innehåller. Från denna punkt utstrålas vågor av subtil energi som kan uppfattas som blomblad. Chakrorna vibrerar med olika frekvens och frekvensen avgör vilken färg vi uppfattar. Ett klassiskt sätt att stimulera chakrorna är genom att arbeta med Bija mantras, vilket är det ljud som korrelerar med vibrationen av elementen i dessa olika chakra.

Mooladhara (vid perineum) beskrivs som en röd lotus med 4 blad. Mooladhara har en kvalitet av elementet jord. Svadhistana (3-4 cm nedanför naveln, mitt i kroppen) beskrivs som en orangeröd lotus med 6 blad. Svadhistana har en kvalitet av elementet vatten. Manipura (bakom naveln) beskrivs som en klargul lotus med 10 blad.  Manipura är kopplad till elementet eld. Anahatha (bakom hjärtat) beskrivs som en ljusblå lotus med 12 blad. Anahatha är kopplad till elementet luft. Vishuddhi (i mitten av halsen) beskrivs som en pärlgrå eller gråviolett lotus med 16 blad. Vishuddhi är kopplad till elementet eter/rymd.  Ajna beskrivs som en silvrig lotus med 2 blad. I Ajna möts dessa subtila former av elementen; tattwas som är elementen i sin form som energifrekvens. Sahasrara på toppen av huvudet är, i betydelsen mötesplats för Prana shakti och Manas shakti, inte ett chakra då energin här är bortom alla materiella kvaliteter. Sahasrara beskrivs som en lotus med tusen vita blad.

Musik: Selwa, Chöying Drolma & Steve Tibbetts

 

Similar Posts