Asana endast första steget

Trots den stora fokusering som vi ser idag på Asana, är Asana endast det första steget mot Yoga.

I Geranda Samitha, en av de viktigaste Hatha Yogiska skrifterna, frågar eleven Canda-Kapali mästaren Gheranda om han kan lära honom den fysiska Yogan (Hatha Yoga) som leder till kunskap om elementen. Gheranda svarar att liksom genom lärandet av alfabetet all annan kunskap blir möjlig att lära, så blir också sanningen möjlig att lära genom arbete på kroppen.

Tantra beskriver hur urenergin (Maha Shakti) är kontaktbar genom livets naturliga rytm. Genom årstiderna, dag och natt, genom kroppens processer och genom andetaget. Det första steget mot att uppleva denna energi sker därför genom att närma oss livets naturliga rytm i världen omkring oss och i oss själva.

Vi kan göra det genom att känna kroppens egna längtan efter att öppna sig. Kroppens egna längtan att befria sig från spänningar som begränsar den. Kroppens egna längtan efter att kunna andas fullt. Kroppens egna längtan efter att hitta sin naturliga rytm i andetaget. Kroppen egna längtan efter att ha tillgång till alla sina känslor, och befria sig från känslomässiga spänningar. Kroppens längtan efter att bli en sammanhängande helhet igen.

I Tantra beskrivs också hur skapandet av världen skett genom en kontraktion av urenergin (Maha Shakti) som också är allmedvetande. Materian är alltså en förtätning av denna energi. Processen som börjar med kroppen är att återföra energin till ett mer och mer subtilt tillstånd.

Dakshina, Deva Premal

 

Similar Posts