Sri

Sri är ett ord som refererar till all form av rikedom, överflöd och skönhet i vedaskrifterna. Sri kopplas också till fertilitet och växtkraft. Man kan säga att  är det är kraften som ”när” allt liv. 

Denna kraft personifieras så småningom i vedaskrifterna som Gudinnan Sri. Hon blir senare känd under namnet Lakshmi. 

Sri Lakshmi är allt som gör livet njutbart. Liksom med allt kan det bli både för mycket och för lite av denna kvalitet i våra liv. På samma sätt som det är viktigt att se då vi låtit våra tendenser att njuta gå för långt, är det viktigt att se när det är tid att ”nära” sig själv. När vi hittar en balans i detta lever vi i harmoni med andra och miljön omkring oss. 

Sri Lakshmi är också tillit till en inre godhet i livet. 

Rekommenderad lyssning: Anandashreeastrology

Musik: Daniel Bellone, Kunjara

Similar Posts