Att överge glömska

Muntlig Yogatradition hävdar att Asana uppstått som ett sätt att hjälpa energin att röra sig fritt i kroppen.

I Rudrayamala Tantra (13-1400-tal) står att Surya Namaskara drar ner solen på jorden och Shakti ner och in i kroppen via luften.

Agni Purana 800-talet; Surya Namaskara syftar till att ta in solens kraft i kroppen för att ta bort hinder i ens egna kropp.

Många Tantras förklarar att syftet med Surya Namaskara är att förena subjektet med Alltet (Aum) med hjälp av kroppen. Detta genom att bli det yttersta i form av vibration (energi).

I Ajita Tantra 600-tal, står att en person som utför Surya Namaskara rätt  blir en reflektion av Shiva. Det står också att det är en Kriya Namaskara utförd för att ta bort alla karmiska hinder; i denna kontext med betydelsen allt som skapar lidande.

Dessa karmiska blockeringar går att finna i den subtila kroppen i form av granthis (knutar) längst ryggraden, där oläkt energi lagras.

Flera olika Tantras beskriver också att energin i kroppen är medvetandets energi. Detta går att jämföra med faktumet att vår hjärna kommunicerar med kroppen via elektriska impulser (energi) i våra nerver som utgår utifrån ryggraden.

Oläkt energi i detta sammanhang kanske kan ses som delar av oss som är omedvetna. I Naradia Tantra 10-1100-tal sägs också att ritualen syftar till att överge glömska.

Denna oläkta energi sägs inte endast komma från denna livstid utan från livstider av omedvetet leverne.

Rekommenderad läsning/lyssning: Kundalini i sitt ursprung, Tidigare refererad forskning, Sivana Podcast med Christopher Tompkins: “What are the true origins of modern Yoga 1/2. “Learn the true origin of the chakras”.

Similar Posts