Shaktipata, samvesha, kundalini

Abhinavagupta, tantrisk mästare (ca 900-tal) tog över en klassificering av 4 nivåer av s.k. shaktipata/samvesha av sin mästare Shambu Natha. Dessa ord relaterade till en upplevelse av att bli övertagen av den högsta kraften. Detta är föregångare till det senare begreppet kundalini.

Upplevelsen beskrev som att kroppen började skaka och att kroppsdelar började röra sig på egen hand. Rörelsen genom kroppen beskrevs även som underifrån och uppåtgående. Upplevelsen präglas av ett klart observarande medvetande av det som sker. Detta skeende ansågs vara en akt av nåd (anugraha) och inget man själv kunde kontrollera eller skapa.

Om en fullständig genomträngning av den högsta kraften skedde genom personen så ansågs 5 tecken uppstå: Total hängivenhet till den högsta kraften. Förmåga att överföra mantrans kraft till andra. Förmåga att förstå skrifterna. Förmåga att lyckas med det som företas.

Rekommenderad läsning: To enter, to be entered, to merge, vetenskaplig artikel, Christopher Wallis. 

Musik: Heart as wide as the world, Krishna Das.

Similar Posts