Finns det ett medvetande utanför hjärnan?

Till skillnad från vad de flesta tror så har vetenskapen inte löst frågan gällande hur medvetandet skapas.

I Yogafilosofi liksom många andra spirituella traditioner, såsom bland annat buddhismen, anses inte medvetandet skapas i hjärnan utan fungera utan hjärnan.

Finns det då något vetenskapligt stöd för denna tanke? Faktiskt så finns det. Forskning inom psykiatri och neurobiologi på University of Virginia, visar på fall som äventyrar rådande syn på hur kopplingen mellan hjärna och medvetande ser ut.

Rekommenderad inspelning: “Is Consciousness produced by the brain” Bruce Greyson.

Musik: In your grace, Spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:16JK7YoVRxlYvMLK26aZWQ

Similar Posts