Att vara värdig

I en legend från 12-1400-talet beskriven i texten Matsyendra Samhita beskrivs hur fiskaren Mena blir slukad av en val.

Historien berättar hur Mena blir slukad av en val och därigenom får höra hemlig undervisning från Shiva då han på Shaktis begäran undervisar henne i allts yttersta vara, på botten av havet. 

Då Mena visar sig mottaglig för undervisningen utser Shiva Mena för att vara den som skall föra denna kunskap till människorna. Mena får namnet Matsyendra av Shiva, vilket betyder ”kung över fiskar”. 

Resten av berättelsen berättar om svårigheten att hitta någon som förstår kunskapen, och har tillräcklig vilja att leva efter den. 

Den historiska personen Matsyendra levde troligtvis runt 800-talet. Matsyendra var en av de mest prisade tantriska mästarna. Tillsammans med hans partner Konkanamba var han prisad som en mästare.

Historien har sina beröringspunkter inte bara med Jona och valen historien i gamla testamentet, men också med historien i nya testamentet där Jesus liknar himmelriket med en konung som bjuder in till sin sons bröllop. 

Först bjuds de som valts ut. Då de inte tycker det är viktigt nog att komma, bjuder kungen in alla från gatan. 

En av dem som bjuds in vördar inte inbjudan tillräckligt för att klä sig i sina finaste kläder. Denna person kastas ut i mörkret. 

Historien avslutas med den kända versen: 

”Ty många är kallade men få utvalda”.

Kanske kan dessa berättelser förstås som att den som inte är värdig att ta emot, genom att vända sig bort från det som är av värde eller inte vörda det, kan inte få det. 

Musik: Vår, Spellista.


Similar Posts