Anugraha

Månen befinner sig nu i det astrologiska tecknet Revati, enligt vedisk astrologi. 

Denna plats fungerar som en övergång mellan död och återfödelse. 

Detta är en plats som markerar ny början. Ny början är en passiv process av att emotta det nya. 

Ordet som används för nåd i den tantriska traditionen är anugraha. 

Som ordet implicerar är det något som blir oss givet och inget vi kan ta. Detta kan eventuellt impliceras i ordet anugraha då det ordagrant kan översättas som ”det som följer efter greppande”.

Enligt huvudberättelsen för Navaratri (Gudinnans 9 nätter) som också pågår nu 

berättas hur gudarna vänder sig till Gudinnan, också kallad Durga eller Mahadevi, för att besegra ett par demoner som ingen man kan besegra. 

Gudinnan kan ses som kraften av nåd. Vi måste erkänna vår hjälplöshet och be om hjälp.

Yogin Sri Aurobindo skriver om detta: ”There are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavor, a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a supreme Grace from above that answers.”

Rekommenderad läsning: Anandastrology.com. The mother, Sri Aurobindo. 

Similar Posts