Vira

I Varahi Tantra (runt 1000-talet) beskrivs de stående Asana som ratha (rörelser) eller nritta-dans.

I Amshu Tantra beskrivs 3 kategorier av stående övningar; Sattvica, Rajasa och Tamasa. Sattvica är mjuk, graciös, försiktig, eterisk. Rajasa är passion, eld, kraft och involverar ofta Ashwa Salanchasana (lunge). Tamasa är tunga; de positioner som binder en till jorden.

Stående övningar gjordes i slutet av solhälsningen som ett spontant yttrande av glädje, kärlek och hängivenhet. Upplevelsen beskrivs som att ha blivit ett med objektet för ens hängivenhet, tex Alltet i form av Shiva, eller i andra termer ett kärl fyllt av Shakti. Dansen var en identifikation av självet med Shiva eller Shakti, och imiterade deras attribut.

Vira-positionerna (hjälte) om än krigiska i sin natur var inte ett hyllande av våld utan symboliserade kampen mot demonerna av okunskap som skapar allt lidande.

Rekommenderad lyssning: Vira Vinyasa, föreläsningsserie med Christopher Tompkins.

Similar Posts