Ardha Chandrasana/ Trikonasana/Sarvangasana

Två olika positioner har fått namnet Ardha Chandrasana (halvmåne) i två olika klassiska yogatraditioner. I Krishnamachuryas tradition är det en balans. I Shivanandas tradition är det en lunge. Shivanandas Ardha Chandrasana översätts som Cresent moon (månskära). Formen påminner också mer om en månskära.

I Amshu Tantra, ca 1000-AD beskrivs denna position under namnet Shrinkala. Den säga påminna om formen på en snabel. Den beskrivs göras som en prasada-offering från höften.

Det är troligt att båda månpositionerna har fått sina namn under 1500-talet då Asanas började utföras som liknade symbolerna för chakrorna. I fallet för månskäran; Svadhistana. Dessa två positioner skall då ha varit kopplade till Svadhistana. I Shivanandas tradition är det just detta chakrat som sammankopplas med denna positionen.

Trikonasana beskrivs i Tattwa Chintamani 1500-tal.

Triangeln är troligtvis symbol för Manipura och Ajna chackra. Triangeln symboliserar yoni (vulva, livmoder) -som i sin tur symboliserar livskraften. Livskraften är i alla taktiska traditioner personifierad som Gudinna. I vissa tantriska traditioner personifierad som gudinnan Tripurasundari. Man skall visualisera Gudinnan (livskraften) som gjord av formerna som chakrorna i kroppen har; halvmåne, hexagon, triangel, fyrkant, säger Vidyarnava Tantra ca 1500-tal. Dessa är också de former som Tripurasundaris Yantra består av; Sri Yantra.

Sarvangasana betyder sarva (alla) anga (lemmars) Asana (tron, säte). Denna position är enligt Sri O.P. Tiwari: ”drottningen av alla Asana, vilket i detta system betyder den högsta.” Detta kan förstås utifrån att denna Asana stimulerar sköldkörteln vilket påverkar cirkulation, matsmältning, nervsystemet, reproduktiva system samt endokrina system i kroppen.

Rekommenderad lyssning: Chandra Namaskar, föreläsningsserie Christopher Tompkins.

Similar Posts