Kakasana och Bakasana

Kakasana (kråka) och Bakasana (trana) kan spåras till runt 1000-talet under den vaishnavitiska utvecklingen av Tantra.

De beskrivs bland andra i Varahi Tantra som övergångsrörelser mellan stående och sittande positioner. Denna typ av överbryggande rörelser kallas i Varahi Tantra för Jana.

Andra sådana rörelser som också nämns är Utkatasana (stolen), Kukutasana (tuppen), Mayurasana (påfågeln) och Ashwa Salanchasana (gångarens position) samt hopp från Utanasana.

Rekommenderad lyssning: Vira Vinyasa, föreläsningsserie med Christopher Tompkins.

Musik: Shiva Shakti, Spellista

Similar Posts