Livets dans

Tantra säger att Yoga inte handlar om att fly livet utan att lära sig att dansa det. Att röra sig lika skickligt genom livets olika prövningar och skeenden som en dans.

Tantran utvecklade sina rörliga Asana som ett sätt att lära sig dansa livet.

Det händer något med mångfald i rörelserna som fångar livets mångfald och olika slags prövningar som kräver olika saker av oss; att samla vår kraft, följsamhet, balans, lätthet, stabilitet.

Tanken verkar också ha varit att låta livsenergin röra kroppen. Att på detta sätt lära sig ”overksamhet i verksamhet”, eller med andra ord att låta handling ske genom oss istället för av oss. En tanke som uppstår redan i Bhagavad Gita. Först genom detta kan vi verkligen börja bemästra livets dans. Det är då livet blir lätt att leva säger traditionen. Inte som en kamp, utan som ett flöde som bär oss med.

Similar Posts