Ado mukha Svanasana/Urdhva mukha Shvanasana

Rörliga Asanas ursprung i solhälsningen innebar positioner som kallades dandas, och de som utförde dem kallades dandavats. Danda betyder pinne och kunde innebära formen av en rak pinne, en pinne bruten i flera delar eller formen av en båge.

I Naradia Tantra 10-1100-tal beskrivs vad som troligtvis är uppåtvänd och neråtvänd hund. De beskrivs som följer:

”Han skall falla gradvis till jorden som en danda och resa sig från jorden som en hund och komma tillbaka till jorden som en hund.”

Dessa positioner används insprängda i solhälsningen. I denna text utförd i en ritual för andra; apachara. En ritual som gjordes på kvällen/natten och därför åkallades hunden som ett djur som är aktivt då.

Rekommenderad lyssning: The Tantric origins of Surya Namaskara, Christopher Tompkins.

Similar Posts