Vajrasana

Vajrasana nämns i Hatha Yoga texterna; Hatha Pradipika (1400-tal) och Hataratnavali (1600-tal). Den beskrivs dock inte i dessa.

Den tidigaste kända texten där Vajrasana beskrivs är Gheranda Samitha (17-tal). Här beskrivs positionen på följande sätt:

” Gör låren spända/hårda som en blixt och placera benen vid båda sidor av anus. Detta kallas Vajrasana. Den ger psykiska krafter till Yogin. ”

Rekommenderad läsning: Gheranda Samitha. Inför klass också; Virasana, Virasana 2, bloginlägg.

Musik: Beauty Thunders, Peia.

Similar Posts