Den subtila kroppen

Energin som i Yoga kallas prana är vad vi får i oss genom vår mat och vår andning. Det är också den energi som vi drog in med vårt första andetag och den impuls som fick vårt hjärta att börja slå. Det är den energi som lämnar kroppen vid döden.

Denna energi delar sig i främst 5 kategorier av energi i kroppen med olika funktioner. Denna energi rör sig genom vad som i Tantra kallas den subtila kroppen. Manas (perception), Buddhi (intellekt), Ahamkara (självbild) tillsammans med de 5 Tanmatras (subtila element som uppfattas genom sinnena) bildar den subtila kroppen. Vi kan se på detta som vår hjärna och vårt nervsystem.

Energin i oss är opersonlig och inget att identifiera sig med enligt Yogan. Istället försöker man bli ett kärl för denna energi att flöda igenom och handla igenom. Energin i sig anses intelligent och med egen vilja.

Att det finns en intelligens i vår kropp och i vårt psyke som vi inte är med och påverkar är tydligt. Trots allt är det ju kroppen som läker sig själv. En läkare kan ju endast förbättra förutsättningarna för läkandet, som att sy ihop ett sår. Även psykets förmåga att läka är ett mysterium. Vi vet att sorg kan läka en förlust, men vi vet inte hur.

Rekommenderad läsning: Tantra Illuminated, Christopher Wallis samt Kundalini i sitt ursprung

Musik: Lakshmi shakti, Spellista

Similar Posts