Meditation-Att hålla i medvetande

“Meditation II” by Roshnii is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Sist började vi tala om processen av att hålla det som trängts ut ur medvetandet i medvetande, och att därigenom förverka dess ”gift”. Dessa saker upplevs som gift då dessa saker ofta är smärtsamma saker.

Vi talade också om vad för kvaliteter detta medvetande behöver ha; integration och en kvalitet av hållande. 

Men hur sker själva processen av att hålla något i medvetandet? 

Detta är själva huvudtemat för Patanjali Yoga Sutras. 

Denna text beskriver denna process som följer: 

Dharana att binda/fixera sinnet vid en plats. 

En ostörd ström av medvetande (mot en plats) är Dhyana (meditation).

Dhyana där objektet uppfattas utan medvetande om ett eget själv (svarupa, bokstavligen ”egen form”) är Samadhi. 

De tre (Dharana, Dhyana, Samadhi) konstituerar tillsammans Samayama.

Genom att bemästra Samayama kommer upplysning av medvetandet.

Eller med andra ord: 

Dharana är förmågan att rikta sinnet mot ett objekt. När riktningen är fixerad bildar detta ett band till objektet där den mentala energin är helt riktad mot objektet. Kontinuiteten av mental vilja att förstå är Dhyana; meditation.Efter ett tag leder detta till en ny och djupare kunskap om objektet- Samadhi. 

Musik: Namaste, Karunesh m.fl. 

Similar Posts