Iccha Shakti

I den nondualistiska Shavaitiska Tantran beskrivs det gudomligas natur i form av 5 krafter. De två första rör förmågan att vara medveten och förmågan att uppleva den högsta formen av glädje och tillfredsställelse. Övriga tre är; Iccha Shakti, Jnana Shakti och Kriya Shakti.

Tanken är att de första två; medvetande och fullkomlig glädje är naturen hos Shiva respektive Shakti. I deras förening exploderar manifestationen ut först i form av tre krafter; Iccha, Jnana och Kriya Shakti.

Iccha går att översätta som vilja. Detta är den första skapande impulsen. Kriya kan översättas som aktion/handling. Det är utflödet av denna skapande impuls. Den skapande kraften. Jnana Shakti kan översättas som kunskap. Det är den kraft som går utåt och ger kunskap om välden.

Kundalini likställs med Iccha Shakti i sin rörelse tillbaka till källan.

I en av de nondualistiska Tantriska traditionerna; Srividya tänker man sig att processen man behöver genomgå är att först befria sin vilja (Iccha Shakti) genom att frigöra sig från betingade värderingar. För att sedan låta denna vilja som är en del av en större kraft, vars vilja och naturliga handling är allt som skapar harmoni, ta över.

Rekommenderad läsning: Se Kriya Shakti, Jnana Shakti, Iccha Shakti.

Musik: Shantala, Living waters.

Similar Posts