Naveln som kraftcentrum

Naveln representerar centret (axis) av kroppen, fokuspunkt för prostationen.

Mandalan som utgjorde platsen man prostrerade i hade också en yttre axis, i form av en Lingam i den tidiga Tantran. Lingam är symbolen för kraften hos det gudomliga/större medvetandet.

Denna axis symboliserar också den stilla punkten/balanspunkten i centrum.

Denna punkt i navelområdet verkar ha varit viktig som den plats där in och utandetag möts och tidlöshet uppstår.

Energimässigt ansågs naveln också vara en mötesplats för energierna i kroppen, och föreningen mellan dessa (efter de frigjorts) till den mer koncentrerade (starka) Kundalinienergin, ansågs ske här.

Rekommenderad lyssning: Tidigare refererad forskning av Christopher Tompkins.

Musik: Inner Axis, Spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:15VmcUmLwzrh0OIPNiv1zP

Similar Posts