Gomukhasana

Gomukhasana beskrivs som en en av 15 Asana beskrivna i Hatha Yoga Pradipika. 

Hatha (Yoga) Pradipika (1400-tal) är främst en sammanställning av tidigare texter. Den skrevs av Svatmarama. 

Hathapradipika beskriver för första gången i Hatha yogiska traditionen Asana som del av Hatha, även om de beskrivits innan. De sittande positionerna  bl.a Gomukhasana har tidigare förklarats i Dattareyayogashastra, Vivekamartanda, Visisthasamhita, Yogayagnavalka och Shivasamhita. 

Rekommenderad läsning: Hatha Yoga, akademisk artikel av James Mallison (forskare inom Hatha Yoga). 

Musik: Heart as wide as the world, Krishna Das.

Similar Posts