|

Manipura chakra

Mani betyder juvel och pura betyder stad. Så Manipura kan översättas som “en stad av juveler”.

Detta chakra har fått sitt namn av att det skiner som många skinande juveler; alltså som starkt ljus och energi. Detta beror på att det är den plats där kroppen kan lagra prana. Manipura är också sätet för elementet eld i kroppen.

Prana shakti anses enligt Hatha Yoga vara den energi som kanaliseras av Pingala nadi och är kopplad till solen. Chitta/Manas shakti; medvetandets energi sägs kanaliseras av Ida nadi, och är kopplad till månen.

Hatha Yogas mål är att förena dessa två krafter för att väcka den spirituella kraften; kundalini. Ha står för sol och tha för måne.

Föreningen sker enligt Hatha Yoga genom att föra energin i de två kanalerna;nadis till Anja chakra.

För att detta skall kunna ske behöver den grövre formen av Prana shakti lyftas från de två lägre chakrorna Moola chakra och Swadhistana chakra till Manipura chakra.

Rekommenderad läsning: Yoga Chudamani Upanishad, Swami Satyadharma under guidning av Swami Niranjananda Saraswati.

Musik: Liberations door, Snatam Kaur

Similar Posts