|

Hanuman

Staty av sittande Hanuman i Ubud, Bali.
Staty av sittande Hanuman i Ubud, Bali.

I sista posten talade jag om att lyfta energin till Manipura.

Vad innebär att lyfta den grövre energin i de lägre chakrorna; Swadhistana och Moola chakra till Manipura chakra?

För att förstå detta behöver man förstå hur chakrorna korrelerar med det vi kallar “the mind”. Moola chakra och Swadhistana chakra korrelerar med vår instinktiva nivå. Moola chakra med överlevnadsinstinkten, Swadhistana med sexualdriften. Manipura chakra korrelerar med prefrontalloben där förmågan att välja uppstår. Detta sägs vara den förmåga som främst skiljer människan från andra djur. Andra typiska mänskliga förmågor sägs vara förmågan att känna kärlek, förmågan till kommunikation via språk, samt förmågan till högre intellektuellt tänkande, representerat i följande chakror; Anahata chakra (hjärta), Vishuddhi chakra (hals), Ajna.

Stigandet till Manipura representerar alltså övervinnandet av de djuriska instinkterna i människan genom de högre fakulteterna.

En yogisk läsning av Ramayana visar oss att Hanuman är en personifikation av Manipura chakra. Han är modet och den därtill kopplade viljestyrkan som sägs utvecklas här, personifierat. Han är ett djur som övervinner det djuriska i sig med hans hängivenhet till en högre lag; personifierad av Rama.

Rekommenderad läsning: Yoga Chudamani Upanishad, Swami Satyadharma under ledning av Swami Niranjananda Saraswati

Musik: Krishna Das, Laughing at the moon

Similar Posts