Tantrisk kosmologi

Hatha Yoga liksom Laya Yoga, Kriya Yoga och Kundalini Yoga utgår alla från den tantriska kroppskartan med dess Nadis (energikanaler) och Chakras (komplex av energikanaler), och därmed från den tantriska kosmologin.

Det som är speciellt med den tantriska kosmologin är enheten mellan det materiella och det icke-materiella.

Den tantriska kosmologin bygger på att allt är en del av ett högre medvetande ibland kallad Paramshiva. Då världen skapas delar sig denna eviga enhet först i 2 delar: Shiva och Shakti. Shiva är medvetande. Shakti är energi. Det är Maya (illusion) som får dem att framträda som 2, även om de som solen och solens strålar är oseparabla.

Det är Shakti själv som blir till Maya (illusion) genom en process av förtätning av energi till grövre och grövre former t.ex  form av elementen. Trots “beslöjandet” är det dock fortfarande Shakti.

Detta innebär kortfattat att endast en förtätning skett av energin i olika former men att energin är densamma. Idag vet vi att materia är en form av energi.

Arbetet på kroppen i Hatha Yoga syftar till att transformera oss såsom kropp till allt subtilare former av energi. I vår kultur liksom i världen i stort är vi ovana vid att se på kropp och själ som ett, däri ligger utmaningen i Hatha Yoga.

Rekommenderad läsning: Awakening Shakti, Sally Kempton

Musik: Putumayo World Yoga

Similar Posts