Navaratri mantra

Redan i Rgveda beskrivs det oändliga potentialet i ordet i form av gudinnan Vac.

Vac sägs ha skapat Vedaskrifterna, och Rgveda består av mantran som anses ha en potent förmåga att framkalla det som sägs. Denna potenta kvalitet sägs också traditionellt finnas i sanskrit såsom språk då innebörden och ljudets inverkan på oss sägs bära samma kvalitet i högre utsträckning än andra språk.

I den filosofiska skolan Shabda Advaita utvecklas idén om sabda-brahman, alltet som ljud.

Aum beskrivs i Mandukya Upanishad som ordet som skapat allt.  Alla mantra sägs ha fötts ur det ursprungliga ljudet Aum.

I Tantra utvecklas idén om Paravac.  I den tantriska skolan Trika anses Paravac ligga bakom allt manifest. Paravac anses vara en vibration som skapat allt och som manifesterar sig som ljud. I denna tradition utvecklas också teorin om Bija mantra. Bija mantras sägs kunna uttrycka och påkalla de olika kvaliteterna hos den ursprungliga energin Mahashakti. Några av dessa är:

Aum som representerar den stilla pulserande rymd som underligger; Shiva. Aim representerar insikt/visdoms-aspekten av Shakti. Hrim representerar den allomfattande aspekten av Shakti. Klim representerar njutningen, begäret som ligger bakom Shaktis manifestation.

Chamundayei vichey – bön om att det begränsade lilla jagets begränsningar skall kapas.

Swaha- må så ske

Detta är det centrala mantrat för Navaratri som vi nu går in i. Nava-nio, ratri-nätter är de nio nätter och dagar då man firar Shakti i form av Gudinnan.

Rekommenderad läsning: Hindu Godesses, David R Kinsley, The Upanishads, Sri Aurobindo.

Musik: Spellista; Navaratri

 

Similar Posts