Kriya Shakti, Jnana Shakti, Iccha Shakti

Hatha Yoga syftade ursprungligen till föreningen mellan det energimässiga inandetaget från toppen av huvudet; Sahasrara med det energimässiga utandetaget från buken samt föreningen av de två i navelområdet; Manipura såsom en eld/kraft kallad Kundalini.

Energin som drogs in via inandetaget via vänstra energikanalen Ida Nadi kallades Kriya Shakti. Energin som fördes tillbaka ut ur kroppen genom Pingala Nadi kallades Jnana Shakti. Kriya Shakti är den skapande energin. Jnana Shakti är kunskap, vilken vi når genom den energi som går ut i våra sinnesorgan. Det finns dock en annan väg för energin att gå. Denna väg är genom huvudenergikanalen i ryggraden; Shushumna, och vidare tillbaka till sin källa i Sahasrara, motsvarande tillbaka till ryggraden, upp till hjärnan och vidare. Energin i huvudkanalen; Shushumna sades kanalisera en tredje typ av energi; Iccha Shakti. Iccha Shakti är vilja.

Enligt Shri Aurobindo representerar Surya gudomligt ljus och Agni gudomlig kraft och vilja i Vedaskrifterna. Enligt Aurobindo var offret i den vediska ritualen en symbol för ett offer av det begränsade självet för att uppgå i det större självet, samt ett nedstigande av det gudomliga i form av solens gudomliga ljus i människan. Agni var elden som förtärde det som offrades. I den ursprungliga Hatha Yogan var offret det begränsade självet; Ahamkara. Offret gjordes för att bli ett kärl för “solens energi”, också här likställt med det gudomliga/ det större Självet. Också här beskrivs en eld som förtär det begränsade självet, här kallat Kundalini. I den ursprungliga Hatha Yogan likställs också Kundalini med Iccha Shakti-vilja, liksom Agni.

Sri Aurobindo beskriver processen med följande ord:

“There are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavour, a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a supreme Grace from above that answers.”

Rekommenderad lyssning/läsning: Tidigare refererad forskning, Tantra Illuminated, Christopher Wallis, The secret of the Veda, Sri Aurobindo, The mother, Sri Aurobindo

Musik: Kriya Jnana Iccha, Spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:3YFA6bDPdx8AlXHjAHsyMN

 

Similar Posts