Varför är arbete med andningen så central inom flera olika Yogatraditioner?

Arbete med andningen sägs vara det effektivaste sättet att kontrollera sinnet. Långa djupa andetag lugnar sinnet. Andningsuppehåll skapar fokus. Grunden för all Pranayamas (andningsövningar), ibland kallat “full yogisk andning”, är just dessa djupa långa andetag med naturliga andningsuppehåll som använder hela lungorna.

Andningen är ett av huvudsätten vi tar in prana (livsenergi) på enligt Yoga. Prana är inte syre, som en vanlig missuppfattning säger. De yogiska skrifterna är tydliga med att prana inte är en del av tattwas (elementen). Prana beskrivs som något bortom elementen eller snarare en subtilare form av elementen.

Genom att öka intaget av prana sägs också kundalini aktiveras lättare. Även andningsuppehållen sägs ha denna effekt. Vissa Pranayamas skapar ett tryck på området runt naveln och perineum och sägs genom detta tryck väcka kundalini; Bhastrika, Kaphalbati. Även Bandhas i kombination med andningsuppehåll sägs skapa detta tryck.

Den kanske viktigaste av Pranayamas är Nadi Shodan Pranayam. Den är ibland också beskriven som en Kriya (reningsövning). Denna Pranayama balanserar 2 av de 3 huvudenergikanalerna i kroppen; Ida och Pingala samtidigt som den genom Ida och Pingala renar hela kroppens energikanaler.

Genom att balansera Ida och Pingala väcks enligt Hatha Yoga; Shusumna vilket är den tredje huvudenergikanalen. Detta är den energikanal som Kundalini behöver resa sig upp genom för att nå det högsta chackrat; Sahasrara, vilket är nödvändigt för att vi skall kunna nå upplysning.

Enligt Tantra är andningen också ett sätt att få kontakt med Shakti (urenergin) såsom den manifesterar sig i det materiella, vad som kan kallas livets rythm. De anser även att medvetenheten riktad mot andningen är ett första steg mot att förena urmedvetandet (Shiva) med urenergin (Shakti).

Musik: Ras, Snatam Kaur

Similar Posts