Vashistasana

Vashistasana (sidplanka) har fått sitt namn av helgonet Vashistha. Hans uppgift var bl.a. att väcka den unge kungen Rama till sannningen om vem han var; en inkarnation av Vishnu, med uppdraget att återföra rättfärdighet (dharma) till jorden (Yoga Vashistha).

Enligt Hatha Yoga är vi alla inkarnerade delar av de olika stålarna av Alltet/Gud, och behöver alla vakna till sannningen om vilka vi är, för att fullfölja vårt fulla potential.

När Vashistha finner Rama är han i ett tillstånd av förtvivlan och uppgivenhet inför allt lidande i världen. Men det är just denna insikt om sin litenhet som Rama måste inse, som kung, för att vända sig till en större kraft. Vi är alla kungar i vår egen värld, alltid huvudrollsinnehavare i vår egen film, men för att vända oss mot något större behöver vi först konfronteras med vår litenhet.

Den större kraft vi behöver vända oss till är den som hittas i stillhet och överlämnande, men också stamina och uthållighet. Kanske är det dessa kvaliteter som Vashistasana symboliserar och representerar. Positionen  kräver integrativ styrka med med kontakt till vår källa för styrka i navelområdet. Den utmanar oss att finna vår balans.  Positionen vinklar oss också uppåt och armen pekar uppåt. Men pekar på vad? Det finns ett talesätt som sägs komma från Buddha. Det säger:” När någon pekar på månen, titta inte på fingret, titta på månen.” Månen symboliserar det som är bortom. Det som Yoga försöker hjälpa oss att nå.

Similar Posts