Sol och måne

Andetaget kallas i ursprunglig Hatha Yoga för månandetag och solandetag. Månandetaget refererar till inandetaget som energimässigt sägs ske från toppen av huvudet, och kronlotusen här; Sahasrara. Utandetaget kallas solandetaget och refererar till elden i Manipura. Inandetaget övergår i gryningen vid Manipura och reser sig vidare uppåt liksom soluppgången. Månandetaget sägs flöda genom Ida och solandetaget via Pingala.

Enligt den ursprungliga Hatha Yoga traditionen när inandetaget hela kroppens energisystem. Prana med stort P delas upp i 10 subkategorier av pranas/prana vayus, med olika funktioner i kroppen. 5 av dessa anses viktigast. Dessa pancha (5) vayus är; udana, prana, samana, apana och vyana. Udana kontrollerar armar, ben, nacke, hals, ögon, öron, tunga, näsa, skinn. Prana kontrollerar området mellan diafragman och början av nacken, lungor, hjärta. Samana kontrollerar området mellan naveln och diafragman, matsmältningsorganen; magsäck, lever, tunntarm, tjocktarm mm. Apana kontrollerar området mellan naveln och perineum, njurar, blåsa, ändtarm samt könsorgan. Vyana är energireserven och ansvarar för att energin cirkulerar i kroppen.

Syftet med andningsuppehållet är att återföra energin som går ut i dessa olika kroppsfunktioner tillbaka till dess källa i Sahasrara.

Paramahansa Yogananada talade om denna process som att återföra energin i nervsystemet tillbaka till ryggraden och vidare upp i hjärnan. Detta för att sedan ta sig uppåt mot det som är bortom, och som genom toppen av huvudet in i hjärnan och vidare ner genom ryggraden försörjer kroppen med energi.

I Bhagavad-Gita beskrivs ett träd som växer neråt. Detta kan ses som en bild för hjärnan och nervsystemet i kroppen. Hjärnan är rötterna, ryggraden stammen, förgreniningarna av nerverna ut i kroppen från ryggraden är grenarna.

Rekommenderad lyssning/läsning: Tidigare refererad forskning. Prana and Pranayama Swami Niranjananda Sararaswati, Kundalini Tantra, Swami Satyananda Saraswati samt Kundalini i sitt ursprung.

Musik: Sol och måne, Spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:1YzbFkyIgQIEvklX1gTvs8