Diwali

Gudinnan Sri är känd sedan innan 200 talet fkr. Hon är inte nämnd i tidigare vedisk litteratur men termen sri med samma innebörd nämns ganska ofta. Termen innebär förmåga, kraft, skönhet, lyster, ära och överflöd. Gudinnan Shri verkar alltså vara en personifikation av dessa kvaliteter.

Sri får senare namnet Lakshmi. Lakshmi betyder form av, och kan förstås som Sri’s antropomorfa form.

Sri-Lakshmi beskrivs som stålande som solen och full av lyster som månen. Hon framställs ofta hållande lotusar som symboliserar renhet och spirituell kraft, men också livskraft och fertilitet. Hon framställs ofta också med elefanter som symboliserar kunglighet och överflöd. Ännu en symbol för överflöd återfinns i Sri-Lakshmi’s flöde av mynt ur handflatan.

Gudinnans högtid framför alla är Dipavali (Diwali). Festivalen firar jordens förmåga att ge skörd, Sri-Lakshmi åkallas också som ett ljus i mörkret vid denna tid då de döda sägs återvända. För att avfärda dessa dåliga influenser tänds ljus för att istället åkalla Sri-Lakshmi.

Det sägs att Sri-Lakshmi besöker de hus som tänt ett ljus för henne. Det sägs också att det ör viktigt att städa inför hennes besök, för annars hittar hon ingen plats där hon kan ställa sin gåva. Detta är ett symboliskt sätt att säga att hennes energi inte kommer dit det yttre eller det inre är orent.

I en tantrisk förståelse av Laksmi är hon den del av energin (Shakti) som manifesterar överflöd. Om Kaliaspekten är den del av energin som förbränner det som inte längre tjänar något syfte, är Lakshmiaspekten den energi som då kan fylla dess plats. Det är en energi av förnyelse och livskraft. Det ör därför lämpligt att hennes högtid kommer efter Kali/Durgas stora högtid Navaratri.

Diwali infaller vid nymånen i månaden Kartika. I år torsdagen 19/10. Diwali firas sedan i 5 dagar. Detta är en tid för att skapa förutsättningar för positiva manifesteringar i sitt liv. Behöver något ändras för att detta skall kunna ske är det hög tid nu.

Rekommenderad läsning: Hindu Godesses, David R Kinsley, Anandashree Astrology.

Musik: Diwali, Spellista

Similar Posts