|

Chandra Namaskar

Chandra Namaskar som den kallas idag utförs vid solnedgången eller vid midnatt, två av dagens övergångar (sadhya). Vanligast antal positioner är 7×2. Andra serier av positioner kan läggas till. Antalet positioner reflekterar månkalendern med dess 14 dagars cykler mellan nymåne och fullmåne; sukla paksha och mellan fullmåne och nymåne; krishna paksha. Det är en ritual ofta till andras förmån s.k “Apachara”,en möjlighet att vända sin kraft till andras förmån. Denna kraft är den del av Shakti som kallas Manas shakti. Denna kraft är liksom månens ljus som den liknas vid kylande, avslappnande och återhämtande. Den är också den kreativa kraften. Den är liksom månens reflekterande av solens ljus det som är reflekterande hos oss nämligen vårt medvetande. Med sin kylande, återhämtande kraft kan den hela från hättan i sjukdom och lidande. Allra främst är den dock det odödliga i oss; amrita. Kanske kan man se på det som ljuset som inte släcks ens i mörkret.

I den senare utvecklingen av Tantran börjar man med kroppen skapa de geometriska former som chakrorna har samtidigt som dessa relateras till deras respektive plats i kroppen. En av dessa former är formen av själva månen; inom Bihar school of Yoga kallad Ardha Chandrasana. Denna rörelse är kopplad till Svadhistana chakra. Kanske kan man ana att rörelsen också är kopplad till Bindu som liksom Svadhistana bär symbolen av månskäran. Dessa sägs vara de två chakrorna som domineras av Manas Shakti.

Manas shakti är också kopplat till inandetaget i Tantra. Detta är kopplat till att få tillgång till livselixir. Utandetaget i sin tur är kopplat till solen och förmågan att förbränna sådant som är förbrukat.

Surya Namaskar är därför främst kopplad till den renande funktionen att förbränna och föra ut det som är förbrukat och behöver släppas. Medan Chandra Namaskar och inandetaget är ett uppfyllande av nytt liv.

Rekommenderad lyssning/läsning: Tidigare refererad forskning av Christopher Tompkins. Asana Pranayama Mudra Bandha, Swami Satyananada Saraswati.

Musik: Chandra Namaskar, Spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:3Vo8teZZJwIqiAVgbGiFGq

Similar Posts