Upayas

I Tantralokah (Ljus på Yoga) av Abhinavagupta (900-tal) beskriver denna mästare i Tantra 4 metoder för individen att uppnå yoga-förening med Alltet.

An-upaya

Den första metoden kallas An-upaya. Det betyder ingen metod. Denna ”metod” är lämplig för personer som inte har något i vägen för att bli ett med Alltet. Det enda som behövs är anugraha (nåd) och inget eget arbete behövs. Behöver man säga att detta gäller en väldigt liten grupp?

Shambava-upaya

Nästa metod kallas Shambava-upaya. Det betyder den gudomliga metoden. Denna metod handlar om att lyssna på vad vi skulle kalla sin intuition. I denna tradition beskrivs intuition som förmågan att fånga viljan/den skapande impulsen  (Iccha Shakti) innan den överskrivs av mentala tolkningar. Denna metod fungerar för de vars tankeströmmar lugnat sig tillräckligt för att kunna fånga denna impuls.

Shakta-upaya

Nästa metod kallas Shakta-upaya. Detta betyder att göra sig av med mentala konstruktioner som inte överrensstämmer med verkligheten. I denna metod är det Jnana Shakti som används; förmågan att få kunskap. Denna metod handlar om att förfina sin kunskap och nå en bättre förståelse av verkligheten.

Anava-upaya

Sista metoden som beskrivs är Anava-upaya. Det betyder individens/den förkroppsligades metod. Denna metod använder sig av Kriya Shakti; skapande kraft. Denna metod inbegriper; Asana, Pranayama, Mantra, Visualisering , Meditation samt arbete med den subtila kroppen/prana. Dessa övningar förfinar medvetandet så att det kan uppfatta mer subtila lager av verklighet, såsom beskrivits i ovanstående metoder. De ökar vår förmåga till klarsyn och vår förmåga att ta in intryck utan att drunkna i våra föreställningar. De allra flesta behöver börja med denna metod, eller åtminstone till viss del använda sig av dessa.

Rekommenderad läsning: Christopher Wallis, Tantra Illuminated.

Similar Posts