Nilakantha

I Puranas, hinduismens mytologiska böcker återgivs en väldigt välkänd myt om hur Shiva fick sin koboltblåa hals och epitetet Nilakantha; blåhalsad.

Denna myt berättar enligt en tantrisk/yogisk läsning vad som händer då Kundalini väcks och gör sitt arbete i oss. I sin yttre berättelse handlar myten om vad som skedde då gudarna och anti-gudarna  kom samman för att kärna urhavet av mjölk. Detta urhav tolkas i en tantrisk/yogisk läsning som det medvetande som sägs vara ursprunget till allt. Detta medvetande har en närande kvalitet enligt traditionen. Detta är dess energi-Shakti. Därav symbolen av urhavet som bestående av mjölk, då mjölk under hela Indiens historia har ansetts det mest närande av allt.

Denna myt berättar om hur de elementära gudarna hade tappat sin soma-en substans som ger odödlighet-senare i traditionen kallad amrita. I den tantriska utvecklingen av Yoga beskrivs denna amrita som rörelsen av Kundalini då den nått kronan av huvudet, och sedan strömmar ner från kronan av huvudet och transformerar hela kroppen och personligheten.

För att lösa detta problem vände sig de elementära gudarna (Devas-fulla av ljus) sig till Vishnu som rådgjorde dem att samarbeta med anti- gudarna-Asuras (demoner/mörka krafter). Tillsammans skulle de kärna urhavet av mjölk. I en tantrisk/yogisk läsning symboliserar detta att hela personligheten måste vara involverad i transformationen av oss själva.

Pinnen man kärnade med var berget Meru. Detta berg är enligt denna mytologi världens centrala pelare. Repet man kärnade med var ormen Asecha som håller världarna från mitten av jorden. I en tantrisk/yogisk läsning symboliserar Meru Shushumna (energikanalen i ryggraden som Kundalini färdas upp igenom), och Asesha Kundalini själv.

När de kärnar börjar gåvor dyka upp ur havet av medvetande såsom insikter, utveckling av förmågor och annat som vi vet kan dyka upp som resultat av vår yogapraktik. Men vid en viss punkt dyker ett gift upp, ett gift så potent att det hotar att förstöra världen. Shiva-yogans Gud-personifikation av medvetandet själv, tillkallas för hjälp. Shiva är den enda som kan tolerera detta gift. Han dricker det och håller det kvar i sin hals. Detta gör att hans hals missfärgas till en koboltblå färg av det potenta giftet. Detta hållande av giftet i halsen symboliserar medvetandets förmåga att hålla även det smärtsamma och mörka i livet och transformera det genom medvetandets ljus.

Då Kundalini tillåts göra sitt arbete genom oss och då vi tillåter även våra mer outvecklade (mörka) sidorna av oss vara en del av den transformationen, så kommer denna process att ställa oss också inför det ”gift” vi själva bär på. Detta ”gift” är de tendenser (Vasanas) vi bär på, och de  känslor intryck/minnen som format oss och vår världsbild (Samskaras). Dessa känslor, intryck och tendenser kommer att väckas och spelas ut i vårt känsloliv, i vårt mentala liv, i våra yttre liv och i våra kroppar. Det enda som kan transformera dessa är hållandet av dessa i medvetandets ljus.

Musik: Snatam Kaur, Beloved.

Similar Posts