Veckans teori

Den subtila kroppen

Energin som i Yoga kallas prana är vad vi får i oss genom vår mat och vår andning. Det är också den energi som vi drog in med vårt första andetag och den impuls som fick vårt hjärta att börja slå. Det är den energi som lämnar kroppen vid döden. Denna energi delar sig i…

Epigenetik och Yoga

Epi betyder över och Epigenetik refererar till det som är över generna i beslutsordning i kroppen säger Bruce Lipton, utvecklingsbiolog. Epigenetiken är nämligen upptäckten om att generna inte är de som determinerar vår biologi. Istället är de ritningen som skapas av cellens membran. Membranet i sin tur är i kontakt med omgivningen genom nervsystemet. Detta…

Vashistasana

Vashistasana (sidplanka) har fått sitt namn av helgonet Vashistha. Hans uppgift var bl.a. att väcka den unge kungen Rama till sannningen om vem han var; en inkarnation av Vishnu, med uppdraget att återföra rättfärdighet (dharma) till jorden (Yoga Vashistha). Enligt Hatha Yoga är vi alla inkarnerade delar av de olika stålarna av Alltet/Gud, och behöver…

Fascia

Fascia har blivit ett modeord inom kroppsterapier och också inom Yoga. Men vad är Fascia och av vilket intresse är det för att förstå de fysiska övningarna inom Yoga? Robert Schleip är expert på Fascia och initiativtagare till samarbetet ” Fascia research Project“, där kliniker inom olika kroppsterapier delar erfarenheter med medicinska forskare inom kroppens…

Solhälsningen som Aum

Rörelserna var, som vi talade om i förra inlägget, ett sätt att förkroppsliga mantrorna. Mantrorna som användes med Surya Namaskar var solens beejamantras. Dessa beejamantras består av de 5 långa vokalerna i sanskrit. Dessa vokaler är ljud som skapas genom att man använder områden av rymd i kroppen och skapar vibration i dessa. Man reciterar…

|

Göra plats för själen

Enligt Tantra finns 5 olika tillstånd av medvetande. Jagrat; vaket tillstånd, Svapna; drömtillstånd, Shushupti; djup sömn, Turya; tomhet/rent medvetande utan innehåll (trancendens) och Turyatita; alla tillstånd som uttryck för ett och samma ljus (immanens). Turya betyder “det fjärde” och vissa filosofiska skolor lär att detta är det yttersta medvetandet. I Tantra påstår man dock att…

Yoga och kvantfysik

I Tantras kosmologi beskrivs att allt är en del av det högre medvetet, bland annat kallat Paramshiva. Paramshiva består av Shiva (medvetande) och Shakti (energi). Shiva och Shakti är ett, såsom solen och dess strålar. Då verkligheten skapas är det Shakti (energi) som beslöjar sig själv genom att bli till många olika former. Beslöjandet av…

Finns det ett medvetande utanför hjärnan?

Till skillnad från vad de flesta tror så har vetenskapen inte löst frågan gällande hur medvetandet skapas. I Yogafilosofi liksom många andra spirituella traditioner, såsom bland annat buddhismen, anses inte medvetandet skapas i hjärnan utan fungera utan hjärnan. Finns det då något vetenskapligt stöd för denna tanke? Faktiskt så finns det. Forskning inom psykiatri och…

Karuna

Senare i den tantriska traditionen utvecklas idén om den tantriska utövaren som en vira (en hjälte). Hjälte i betydelsen en som är beredd att överge glömska och okunskap som skapar lidande men också hjälte i betydelsen att praktisera för att befria andra från lidande. Denna praktik för andra gjordes oftast på kvällstid då praktiken på…