Medlidande

Sant helande kan endast ges av den som helat sig själv. Denna sanning återfinns i alla helande traditioner, såsom de shamanska eller de yogiska.  Fågel Fenix kan ses som en symbol för denna sanning. Fågel Fenix sägs brinna upp för att sedan återfödas ur sin aska. På samma sätt återföds…

Läs vidare

Förlåtelse

2020 har Saturnus enligt vedisk astrologi satt tonen.  Saturnus är en planet som kräver noggrannhet och att saker görs eller görs om från grunden för att bli hållbara. Saturnus belönar hårt och enträget arbete.  Saturnus sägs också i vedisk astrologi vara den karmiska läromästaren. Under Saturnus influens får vi skörda…

Läs vidare