Är “Yoga” alltid bra för dig?

“yoga” av Matt Madd är licensierat enligt CC BY-NC-ND 2.0

Vissa människor kommer till min undervisning bara för en kort tid. Sedan bestämmer de sig för att lämna för att praktisera för andra lärare där det är billigare, mer tillgänglig, eller för en lärare med ett stort antal följare av något slag. Några av dem kommer tillbaka efter några år för en kortare eller längre tid, och vad jag brukar bevittna är detta:

De problem jag har bevittnat i vår första kontakt i deras andningsmönster har förstärkts. Deras dåliga vanor i rörelsemönster har förstärkts. Deras blockeringar i kroppen är förstärkta. Deras mentala obalanser är förstärkta.

Några av de människor som kommer tillbaka till min undervisning, har inte praktiserat “Yoga” under de år de var borta. Vad jag bevittnar i dem är oftast, mindre förstärkning av dåliga vanor i andningsmönster, mindre förstärkning av blockeringar i kroppen, och mindre ökning av mentala obalanser jämfört med gruppen ovan.

Hur kan detta ske?

Som vi talade om förra veckan är klassisk fysisk Yoga ett psykofysiskt system för att släppa känslomässiga och mentala blockeringar i kroppen. Men, som vi också talade om, har få gått igenom tillräckligt rigorös utbildning för att lära sig vilka tekniker att använda för vad, samt hur. Och få har övat konsekvent och tillräckligt länge själva, för att ha kunnat gå långt i denna process själva, för att kunna hjälpa andra i denna process. I klassisk Yoga är båda dessa saker ett krav för att undervisa.

Så när människor går till lärare som inte har gjort något av ovanstående, vad som händer är att de brukar förstärka sina dåliga vanor. Så när de kommer tillbaka till mig efter ett par år är dessa tendenser, både mentala och fysiska mycket svårare att bryta.

Deras utveckling har faktiskt gått bakåt.

Similar Posts