Yoga som sanningssökande

Tantra talar om Alltets 5 handlingar, som också är den enskildes individens 5 krafter. 

Dessa är: 

Srsti-skapelse

Stihiti-stasis

Samhara-upplösande

Tirodhana-glömska

Anugraha-avtäckande, ihågkomst

Dessa handlingar är medvetandets handlingar.

Medvetandet kan skapa en tanke, hålla kvar vid en tanke, låta en tanke upplösas, och kan glömma något genom att släppa fokus på det.

Även om glömska kan vara skönt, innebär det också att någon del av verkligheten förnekas, och det skapar lidande då skeenden i det yttre inte verkar gå ihop eller delar av oss själva inte är integrerade. Vi kan tex inte handla rätt när vi inte ser hela sanningen. 

Anugraha, ihågkomst kallas här också välsignelse. Detta då ihågkomsten gör att lidandet av missförstånd upphör. 

I den yogiska processen måste allting som inte är förenligt med den yttersta sanningen falla bort. Detta av den enkla anledningen att det helt enkelt inte är sant, och att sanningen förr eller senare inte går att undvika. 

Den yogiska processen är ett påskyndande av denna process av ”avslöjande”. 

Denna process måste skyddas så länge som den pågår. Detta då delar av personligheten som ännu inte upplösts kan göra anspråk på att vara, eller veta, den yttersta sanningen. Desto mer personen är i kontakt med sanning, desto svårare blir dessa rester av osanning att se. Man brukar säga att den svåraste lögnen att genomskåda är den som ligger nära sanningen. 

I denna process behövs hjälp att kunna sortera ut sanning från osanning. Våra egna blinda punkter är svåra för oss själva att se. Här kommer traditionellt lärarens funktion in. 

Musik: Rise,Jahnavi.

Similar Posts