Mudra

När man talar om Mudras i Hatha Yoga talar man oftast inte om Hand mudras (Hasta Mudra), utan om kombination av Asana, Pranayama och Bandha.

Mudra kanaliserar/leder energin som Asana och Pranayama öppnat, in i olika chackran.

Dessa leder enligt Hatha Yoga Pradipika till Ashta Siddhis (8 perfektioner), som rör förmågan att uppleva och använda kvaliteter hos energin.

Dessa är: Anima-förmågan att bli liten som en atom,Laghima-förmågan att bli viktlös, Mahima-förmågan att bli stor som universum, Garima-förmågan att bli tung, Prapti-förmågan att transportera sig, Prakamya-förmågan att stanna under vatten, samt att inte åldras, Vashitva-kontroll över objekt, Ishatva-förmåga att skapa och desintegrera.

Sirsasana (Huvudstående) och Vipareeta Karani (halvt skulderstående) är Mudras.

Handstående beskrivs i Geranda Samhita som Vajroli Mudra och sägs väcka Shakti (Kundalini) och leda till Bindu Siddhi; förmåga att kvarhålla sin säd (som man). Detta går att förstå som att det stärker bukgolvet, vilket leder till en förmåga att hålla sin säd som man, samt skapar tryck på Mooladhara chakra som är kopplad till bukgolvet.

Naturliga Bandha uppstår i inversioner där själva användandet av gravitationen för energin till de högre chakrorna.

Rekommenderad läsning: Hatha Yoga Pradipika, med kommentar av Swami Muktibodananda under ledning av Swami Satyananda Saraswati, Gheranda Samita översättning av Sris Chandra Vasu

Musik: Saraswati, olika artister

Avslappningsmusik: Kirtan Sohila, Snatam Kaur

Similar Posts