Förening mellan kropp och själ

Inom Hatha Yoga arbetar man med energisystemet i kroppen i form av Nadis (energikanaler) och Chakra (plexus av Nadis). Alla övningar inom Hatha Yoga; Asana, Pranayama, Mudra, Bandha är till för att påverka detta system. Syftet är att öka styrkan på energin i systemet samt föra den till de högsta Chackrorna för att nå upplysning.

Det som är speciellt med Hatha Yoga och andra tantriska former av Yoga är att man arbetar direkt på energisystemet genom att påverka kroppen.

Det finns inget motsattsförhållande i den tantriska traditionen mellan kropp och själ. Kroppen anses istället vara en grövre form av den mer subtila omateriella energin.

Chakrorna sägs i energisystemet vara de stationer där omateriell energi kan transformeras till fysisk energi och tvärtom.

Swami Satyananda en få stora yogis i modern tid har lyft fram kopplingarna mellan kroppens system och energisystemet i Hatha Yoga.

I sin bok “Kundalini Tantra” lyfter Swami Saryananda fram att Muladhara (perineum) och Swadhistana (lumbar) chakras funktioner korrelerar med lillhjärnans funktioner såsom primitiva drifter för överlevnad. Manipura (navel) och Anahatha (hjärta) chakras med limbiska systemet som är vårt emotionella centrum i hjärnan. Samt Vishuddhi och Ajna chakras med neocortex där all komplex bearbetning i hjärnan sker; vad vi kallar intelligens och förmåga att diskriminera samt förmåga att använda symboler vilka exempelvis vårt språk bygger på.

Vi vet att höger hjärnhalva styr vänster del av kroppen och tvärtom. Detta korrelerar med Ida och Pingala som styr var sin sida av kroppen; vänster och höger.

Detta sammantaget gör att man kan tänka sig att Ida och Pingala samt upplysning/fullt väckt Kundalini har en fysisk aspekt av att öka aktiveringen av hjärnan. Swami Satyananda Saraswati ansåg att detta innebar att de så kallade “tysta områdena” i hjärnan började aktiveras.

Det är dock viktigt att inte låta detta leda till en reduktionistisk syn på Kundalini som fysisk i sin natur. Traditionen är tydlig på den punkten att de fysiska manifestationerna styrs från en icke-materiell energi som är Kundalini.

Rekommenderad läsning: Kundalini Tantra, Swami Satyananda Saraswati

Musik: Tibetan mantras for turbulent times, Deva Premal

Similar Posts