The great breath

Centralt i den tantriska kosmologin med rötter ända bak i Rgveda (den tidigaste av vedaskrifterna) är idén om andningen som en manifestation av “the great breath”.

Det skall tilläggas att vedaskrifterna är skrivna av sådana som kallades rishis, vilket betyder de som har förmåga att “se”.

“The great breath”sägs i Rgveda vara själva urtillståndets natur. En stillhet med en potentiell dynamik. Det beskrivs som en pulsation; en sammandragning och en expansion.

Dessa två sidor av alltet kallas i Tantra Shiva; bokstavligen det som underligger, och Shakti; bokstavligen kraft eller energi.

Shiva sägs vara närvarande i oss som medvetande, Shakti bl.a. som andningen.

Rekommenderad läsning: The essence of Yoga, Georg Feuerstein

Musik: Sangha, Ben Leinbach

Similar Posts