Amrita & Inverterade Asana

Det enda sättet att förstå syftet med inverterade (upp och nervända) Asana inom Yoga är genom att förstå konceptet Amrita.

Mrit betyder död, Amrit är det som är bortom döden och odödligt.

Amrita sägs vara en nektar som kommer från en plats på baksidan av huvudet, lite längre upp än mitten kallad Bindu Visarga. Denna nektar konsumeras vanligtvis av oss i vårt liv och leder till slitage, åldrande och död. I Yoga och Tantra vill man istället vända på denna process genom att föra nektaren till Sahasrara (kronchakrat) där nektarens droppar istället förnyar allt.

Denna process går också att förstå som att Amrita är medvetandet som slösas bort genom sinnena; att söka och njuta genom dem.

Att vända denna process är alltså syftet med inversioner i Yoga.

De inversioner som främst sägs skapa denna effekt är Vipareeta Karani Mudra (halvt skulderstående) och Sirsasana (huvudstående). Vipareeta Karani Mudra finns beskriven i Hatha Yoga Pradipika, en av de viktigaste ursprungliga skrifterna inom Hatha Yoga.

Sirsasana (huvudstående) finns beskriven i  Yoga Tattwa Upanishad.

Rekommenderad läsning: Hatha Yoga Pradipika, kommenterad av Swami Muktibodhananda under ledning av Swami Satyananda Saraswati.

Musik: The Love Window, Shantala

 

Similar Posts