Yoga-förening mellan Shiva och Shakti

Som vi sett i de sista två posterna är Shiva tätt sammankopplad med den ”livgivande” maskulina principen, liksom Shakti med jorden och livskraften. Det kanske därför inte är förvånande att inandetaget som den livgivande principen  i Tantra identifierades med Shiva.

Utandetaget likställdes i sin tur med den aktivitet som livsenergin ger upphov till, och identifierades som Shakti. På samma sätt som jorden för fram alla livsformer genom sin aktivitet; förmåga att få allt att skapas och växa, samt transformeras.

Inandetaget ansågs i Tantra ske genom Ida nadi (energikanal) och utandetaget genom Pingala nadi (energikanal).

Enligt traditionen sägs Ida löpa längst vänster sida av kroppen och Pingala längst höger. Det energimässiga andetaget sker, enligt traditionen, in från vänster sida och ut från höger sida. Ida brukar därför kallas den receptiva sidan och Pingala den aktiva sidan.

Många moderna yogatraditioner talar om Ida som feminin och Pingala som maskulin. Var detta kommer ifrån är oklart. Ida kan anses vara feminin i sin reciptivitet som jorden, men Pingala som aktivitet är än mer kopplat till Shakti som energi och aktivitet i traditionen.

Yoga i den taktiska traditionen förklaras som föreningen mellan Shiva och Shakti. Föreningen mellan Shiva och Shakti är då energin i sin totalitet i kroppen, samlad i andningsuppehållet och riktat i utandetaget mot källan, förenar sig med medvetandet i kronan av huvudet.

Rekommenderad lyssning: Tidigare refererad forskning av Christopher Tompkins.

Similar Posts