Upp och ned

Har livet satt dig på huvudet? 

Vi befinner oss i en tid av mycket förändring. Ibland kan det kännas som att allt är uppochned. 

I modern Yoga talas om uppochnedvända Asana (inversioner) som ett sätt att byta perspektiv. Detta är ingen klassisk tanke men den kan ändå finnas en sanning i detta. 

I tantrisk yogisk tradition upptäckte man att genom att påverka kroppen kunde man också påverka psyket. 

Då vi vänder oss upp och ned måste hjärnan vända på sin inre mentala karta. På samma sätt måste vår inre mentala karta förändra sig när förändringar sker i våra liv. Detta är ofta en jobbig process av att släppa invanda beteenden och tankesätt. 

Musik: Pånyttfödelse, Spellista. 

Similar Posts