Varför kan det vara en god idé att börja med kroppen?

Som sagt är det första steget som bör tas mot Yoga; Asana och det andra Pranayama, enligt Hatha Yoga.

Detta beror på att kroppen behöver hamna  i ett hälsosamt/harmoniskt tillstånd för att kunna hantera och kanalisera ett ökat inflöde av livsenergi, vilket är förutsättningen för att livsenergin skall kunna börja uppfattas och förändra vårt medvetande.

Ett hälsosamt tillstånd i kroppen enligt Hatha Yoga innebär att man stimulerar kroppen för att få ett optimalt fungerande av alla kroppens system; nervsystemet, matsmältningssystemet, hjärt-kärlsystemet, hormonsystemet, andningsvägarna. För att uppnå ett hälsosamt tillstånd i kroppen enligt Hatha Yoga behövs inre och yttre renlighet. Inre renlighet når man främst genom rätt mat för en god matsmältning.  Asana påverkar också matsmältningssystemet i stor grad.  Asana hjälper att rena kroppen genom att tillgodose hela kroppen med blod för att slaggprodukter skall renas ut samt ger näring till alla organ, reglerar hormonsystemet, stärker och harmoniserar hjärt och-kärlsystemet och nervsystemet. Pranayama ökar lungkapaciteten samt håller lungor och andningsvägar friska. Tips på läsning: “Rationale of yogic poses”, Swami Kuvalyananda 1985. Går eventuellt att beställa genom Kaivalyadham.

En annan anledning till att det är en god sak att börja med kroppen är att i kroppen tvingas vi att möta oss själva med våra brister. Med tankar om oss själva kan vi lätt bedra oss. När vi prövas av konkret arbete med oss själva blir våra tendenser tydliga. Om vi i tanken är tålmodiga kan vi visa oss rastlösa. Om vi i tanken är kämpar kan vi visa oss ovilliga att anstränga oss o.s.v.

Ytterligare en god sak med att börja med kroppen är att kroppens spänningar och svagheter ibland är av emotionell eller mental karaktär. Exempel på detta är svaghet i magen, bukmuskulaturen som kan höra samman med en oförmåga att stå på sig gällande det man tycker är rätt. Spänningar i halsen kan höra samman med att inte uttrycka vem man egentligen är, eller höra samman med en tendens att “svälja” sådant man inte borde. Spänningar i nacken kan höra samman med ett starkt kontrollbehov eller en känsla av att veta bäst. Spänningar på framsida och baksida bröst kan höra samman med emotionella skydd. Spänningar i höftområdet kan höra samman med sexuella spänningar.

Detta är bara ett axplock av spänningar som kan finnas i kroppen och innebörder de kan ha.

Det kan dyka upp tankar och känslor i samband med att vi öppnar dessa områden.

Oftast räcker det att bara hålla dessa i en kärleksfull uppmärksamhet och att mentalt och emotionellt slappna av då vi andas ut.

Yogans metoder är och skall vara starkt omvandlande. De är till för att ta bort hinder på alla nivåer av oss; fysiskt, emotionellt, mentalt och energimässigt.

Musik:

Craig Pruess – Sacred Chants of Buddha

Avslappningsmusik i denna och förra veckan:

Craig Pruess & Ananda – 108 Sacred Names of Mother Divine – Sacred Chants of Devi

Similar Posts