Awakening the force

Har du någonsin funderat på om det finns subtilare nivåer av den värld som innefattar dig?

Innan Yoga blev en “träningsform” innebar Yoga metoder för att erhålla erfarenheter av dessa subtila erfarenhetsnivåer.

Den metod som idag mest används idag är Asana; kroppspositioner. Asana är till för att få livsenergin att flöda fritt i kroppen samt att balansera elementen i kroppen. Asana är första steget mot Yoga enligt Hatha Yoga¹. Efter Asana kommer Pranayama; förmågan att öka och balansera livsenergi/prana i kroppen. Detta är en delikat utövning och kräver mycket kunskap av läraren för att ge rätt resultat. Sedan kommer Pratyahara och Dharana; koncentrationsövningar för att vända medvetandet inåt och därmed också livsenergin/prana, vilket påbörjar den inre resan. Dharana innebär också förmågan att dirigera energi. För att en lärare skall kunna lära ut detta behöver den själv kunna uppfatta och dirigera energin. Dhyana är förmågan att vidhålla inåtriktning under en längre tid och för detta använder vi olika meditationstekniker. I dessa går vi från enkla meditationstekniker som att följa andningen, ljud, eller tankar till allt svårare meditationstekniker där vi försöker uppfatta allt subtilare förnimmelser i vårt inre; bilder, vibrationer, ljud, lukt, smak, ord bortom tanken, förändrat medvetande m.m.

På mina klasser kombineras Asana med det som är grunden för all Pranayama, ibland kallad Full Yogisk Andning.

Denna andning använder hela lungorna, en mjukare glottiskontraktion samt aktivering av diafragman och bukmuskulaturen. Mer erfarna utövare av Yoga kan kombinera Asana och Pranayama-övningar med koncentration inåt mot de bilder, känslor och tankar som pågår här, samt avancerade utövare även mot det som sker energimässigt i kroppen under övningarna. Ni kommer att få övningar för detta föreslaget på klasserna och utövar dem i den mån ni kan. Vi kommer också att utöva stillasittande meditation.

Är du redo att gå på en resa inåt?

Not 1: Det tredje steget enligt Raja Yoga som först rekommenderar att man först befäster ett moraliskt leverne (Yama och Niyama). Hatha Yoga anser att rätt utövande av Asana och Pranayama (samt förberedande övningar) spontant kommer att leda till en vilja och förmåga att leva utefter Yama och Niyama.

Similar Posts