Ucchara

Ucchara var en central daglig övning inom närmast hela tantriska traditionen.

Det gjordes med hjälp av bija (frö) mantran. Man vokaliserade ljuden längst ryggraden till toppen av huvudet, samtidigt som man med hjälp av Mula Bandha lyfte ljuden uppåt. Ljudet gick från ett hörbart ljud till ett surrande ljud, till en vibration till tystnad. Dessa måste förstås utifrån hur man tänkte sig att vibration (spanda) skapade världen, på samma sätt som vi idag vet att allt vi uppfattar genom vår sinnen är våglängder.

Från 500-talet utvecklade man rörelserna som blev den klassiska solhälsningen som ett sätt att förstärka denna övning.

Rekommenderad läsning: Solhälsningen som AUM.

Musik: Sirgun Kaur, -8

Similar Posts